Daty wydania :
Novitus One - 12.09.2022 - Nowy obraz
Novitus Next Online - 15.04.2021
Novitus Next E - 10.03.2022 - Nowy obraz


Instrukcja wgrania nowego obrazu systemu kasy NEXT/ONE:
1. Pobierz plik obrazu klikając we właściwe logo powyżej.
2. Rozpakuj plik i wgraj zawartość katalogu na pendrive [FAT32] i włóż go do portu USB typu A (w One użyj USB2 - ten bardziej oddalony od złącza zasilania).
3. Zaktualizuj aplikację sprzedażową Next/One do najnowszej wersji dostępnej w Instalatorze (dla kas w M/platform aktualizacja wymusi autorejestrację RAD3 w
systemie centralnym oraz wysłanie wszystkich plików z danymi)
4. Wykonaj Archiwizację bazy danych aplikacji sprzedażowej One/Next na pendrive.
5. Uruchom w trybie Recovery (Next - przytrzymując klawisz F, One - w chwili pojawienia się logo Novitus One wykonaj sekwencję szybkich wciśnięć przycisku Power - Power 4x -> 0,5 sekundy przerwy - Power 5x)
6. Użyj funkcji Aktualizuj system i zaakceptuj wykonanie aktualizacji.
7. Po zakończeniu aktualizacji, użyj funkcji Przywróć ustawienia fabryczne a dalej Uruchom ponownie - Normalnie.
8. Po uruchomieniu, skonfiguruj sieć Internet, wejdź do Instalatora i zaktualizuj Next/One i Konsolę drukarki do najnowszych wersji.
9. Uruchom aplikację sprzedażową i odtwórz archiwum z pendrive.

Dla kas działających w M/plaftorm po wgraniu obrazu, dodatkowo wykonaj poniższe:
1. Zadzwoń na HelpDesk (22 123 84 09), podaj numer unikatowy kasy i poproś o dezaktywacje tokenu w systemie centralnym (zapytaj i zapisz identyfikator sklepu,
może się przydać)
2. Wpisz kod backdoorowy na kasie (kod uzyskasz na HelpDesk)
3. Wejdź w menu Administracja -> przycisk Naprawy -> Usuń token RAD3
4. Wejdź do menu Administracja -> Ustawienia -> Parametry ogólne-M/platform RAD3 -> Konfiguracja (powinien być wpisany id sklepu i zaznaczony checkbox) - wciśnij
Rejestracja
5. Ponownie wpisz kod backdoorowy!

Dla kas połączonych z NoviCloud po odtworzeniu z archiwum, kasa nie jest zalogowana do NoviCloud, wykonaj poniższe:
1. Zaloguj kasę do NoviCloud.
2. W menu Administracja-Ustawienia-Wymiana danych - aktywuj Wymianę danych
3. Przejdź do NoviCloud na www do menu Administracja-NoviCloud - włącz synchronizację dla kasy przyciskiem „play".